Mätguide

mätguide Utifrån de olika plaggtyperna utformas en mätstandard för kvalitetssäkring och säkerställande av passform.

En mätguide är skisser på de olika plaggtyperna som visar med pilar och förklarande text var och hur måtten ska mätas.

Mätguiden används för att undvika missförstånd mellan beställare och fabrik.

line

Professionell hjälp inom textil mönsterkonstruktion, gradering, måttlistor, mätguider, provsömnad och avprovningar KAMOKO Mönsterkonstruktion Tel: +46 (0) 709 181273   E-mail: karin@kamoko.se