MÖNSTERKONSTRUKTION

Utifrån en skiss och måttlista eller ett plagg konstrueras ett mönster som fabrikerna använder som underlag vid produktion. Skickas i elektronisk form eller som pappersmönster.

GRADERING

Grundmönstret graderas till de olika storlekar som ni önskar. Allt enligt er måttlista eller efter standardstorlekar.

UTFORMNING AV MÄTGUIDER

Utifrån de olika plaggtyperna utformas en mätstandard för kvalitetssäkring och säkerställande av passform. En mätguide är ett kompendium med skisser på de olika plaggtyperna som visar med pilar och förklarande text var och hur måtten ska mätas. Mätguiden används för att undvika missförstånd mellan beställare och fabrik.

MÅTTLISTOR

Utifrån en skiss eller ett plagg skapas en måttlista med de olika storlekarna. På skissen visas var måtten mäts.

PROVSÖMNAD

Prototyper sys upp enligt aktuellt mönster för att snabbt kunna göra en avprovning.

AVPROVNINGAR

Vid avprovning provas prototypen på en modell och man diskuterar igenom passformen. Man gör de justeringar som behövs på mönstret innan vi skickar iväg det till produktion.

line

Professionell hjälp inom textil mönsterkonstruktion, gradering, måttlistor, mätguider, provsömnad och avprovningar KAMOKO Mönsterkonstruktion Tel: +46 (0) 709 181273   E-mail: karin@kamoko.se